info@pmw-engineering.com

Hjem / Virksomhedsprofil

Hos PMW Engineering A/S har vi mere end 30 års erfaring med at udvikle og producere udstyr til emballagehåndtering – herunder kapselhåndtering, kapsel påskruning og specielt fyldning- der sikrer vores kunder en kost-effektiv og holdbar løsning. Al udvikling sker på baggrund af mange års erfaring, dygtige medarbejdere, eksterne specialister og underleverandører.

Senest har vi udvidet vores sortiment til ikke kun at indeholde emballage- og kapselhåndteringssystemer. I samarbejde med førende virksomheder inden for isoleringsmaterialer, har vi udviklet og produceret en ny række måleinstrumenter til netop isoleringsmaterialer.

 

Fleksible og skræddersyede løsninger

Vores mange års erfaring i branchen har lært os, at ikke to produktionshaller er ens. Derfor er alle vores maskiner og enheder udviklet som moder, der gør det muligt at sammensætte forskellige systemer, der passer til netop jeres virksomhed – uanset om der er tale om føde- og drikkevareindustrien, den farmaceutiske, kemisktekniske og kosmetiske branche.

Da vi ønsker at gøre det så fleksibelt, nemt og omkostnings effektivt som mulig for vores kunder, kan vores maskiner naturligvis også sammensættes med produkter fra andre producenter.

 

Ledende producent i Nordeuropa

I dag er PMW Engineering A/S en ledende producent af kapselhåndtering til mejerier i Nordeuropa, og vi oplever en stigende eksport af maskiner til resten af verdenen.
Succesen er bunder blandt andet i solide konstruktioner med høj drift sikkerhed, stabilitet, holdbarhed samt brugervenlighed af maskinerne.
Derudover bestræber vi os på til en hver tid at udføre produktionen på en tidsvarende og bæredygtig måde.

Vores ambition:

 • Det er vores ambition at integrere vores kompetencer på en innovativ, tillidsfuld og værdiskabende måde til fordel for vores kunder.

Vores løfte:

 • Det er vores løfte at være en engageret samarbejdspartner i skabelsen af løsninger der møder alles forventninger.

Vores adfærd:

 • Vi vil at vore kunder og leverandører skal opleve PMW Engineering A/S som en engageret og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.
 • Vi vil at alle påtagede opgaver – uanset kompleksitet – skal løses effektivt, sikkert og til den aftalte tid.
 • Vi ønsker at det omgivende samfund betragter PMW Engineering A/S med respekt og har anerkendelse for vores ansvarsfølelse overfor de mennesker hvis liv og vilkår, vi har indflydelse på.

 Med vores ambition, løfte og adfærd som fundament, lever PMW Engineering A/S op til forventningerne om at være en ansvarsfuld samarbejdspartner for såvel kunder som leverandører.

Dette er dybt forankret i vores historie og skal komme til udtryk i den måde, vi udfører vores daglige handlinger på. 

Vores ansvar overfor samarbejdspartnere skal være baseret på tillid. 

Vi er bevidste om, at tillid skal skabes gennem vores måde at agere på og gennem virksomhedens omdømme.

Vores samarbejdsværdier

 Teksten til venstre vil passe med vores eksisterende samarbejdsværdier: 

 • Gensidig respekt 
 • Ansvar og initiativ 
 • Vi når vores mål!

Kvalitetsniveau

PMW Engineering A/S anser et højt kvalitetsniveau som en afgørende faktor for virksomhedens position på markedet. Kvalitetsbevidsthed er inkorporeret i virksomhedskulturen med en væsentlig andel, og PMW engineering A/S’ kvalitetsmålsætning er sammenfattet i følgende hovedpunkter:

 • Kunder og leverandører skal opleve PMW Engineering A/S som en engageret og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.
 • Alle påtagede opgaver – uanset kompleksitet – skal løses effektivt, sikkert og til den aftalte tid.
 • Nuværende kunders behov prioriteres højt.

Kvalitetsmål969e7fe8c9-Miljø.dk

PMW Engineering A/S har som kvalitetsmål at opfylde intentionerne i henhold til DS/EN ISO 9001.

Det tilstræbes, at de enkelte elementer, der bliver indbefattet af kvalitetshåndbogen successivt indføres i de daglige rutiner, efterhånden som arbejdet med kvalitetshåndbogen skrider frem. 

Miljømålsætning

PMW Engineering A/S er en miljøbevidst virksomhed, der ønsker at leve op til myndighedernes, omgivelsernes og kundernes miljømæssige krav.

Vi arbejder løbende med gennemførelse af miljøforbedringer, der skal sikre, at vi altid er på forkant med den miljømæssige                                     (Klik på billedet for fuld størrelse)
udvikling og dermed er til så lille gene for miljøet som muligt.

Direktiver og standarder

PMW Engineering A/S følger de 3 nedenstående direktiver, som er de aktuelle og lovmæssige for virksomheden som maskinproducent.

PMW Engineering A/S er i dag ledende producent af kapselhåndtering til mejerier i Nordeuropa, og har en stigning i eksport af maskiner til resten af verdenen. Succesen er grundet de solide konstruktioner med høj drift sikkerhed, stabilitet, holdbarhed samt brugervenlighed af maskinerne.

PMW Engineering A/S bestræber sig for til en hver tid at udføre produktionen på en tidsvarende og bæredygtig måde. Al udvikling sker på baggrund af mange års erfaring, dygtige medarbejdere, eksterne specialister og underleverandører.

PMW-Engineerings logos udvikling

e17027ba26-Historie.Vandret

 

Virksomhedsinformationer

PMW ENGINEERING A/S

Stærkendevej 43 A, Vindinge

DK 4000 Roskilde

Denmark

Phone:+45 46 32 16 50

info@pmw-engineering.com