info@pmw-engineering.com

Hjem / Virksomhedsprofil

Hos PMW Engineering A/S har vi mere end 30 års erfaring med at udvikle og producere udstyr til emballagehåndtering – herunder kapselhåndtering, kapsel-påskruning og specielt fyldning- der sikrer vores kunder en kost-effektiv og holdbar løsning. Al udvikling sker på baggrund af mange års erfaring, dygtige medarbejdere, eksterne specialister og underleverandører.

Senest har vi udvidet vores sortiment til ikke kun at indeholde emballage- og kapselhåndteringssystemer. I samarbejde med førende virksomheder inden for isoleringsmaterialer, har vi udviklet og produceret en ny række måleinstrumenter til netop isoleringsmaterialer.

 

Fleksible og skræddersyede løsninger

Vores mange års erfaring i branchen har lært os, at ikke to produktionshaller er ens. Derfor er alle vores maskiner og enheder udviklet som moduler, der gør det muligt at sammensætte forskellige systemer, der passer til netop jeres virksomhed – uanset om der er tale om føde- og drikkevareindustrien, den farmaceutiske, kemisktekniske eller kosmetiske branche.

Da vi ønsker at gøre det så fleksibelt, nemt og omkostnings effektivt som muligt for vores kunder, kan vores maskiner naturligvis også sammensættes med produkter fra andre producenter.

 

Ledende producent i Nordeuropa

I dag er PMW Engineering A/S en ledende producent af kapselhåndtering til mejerier i Nordeuropa, og vi oplever en stigende eksport af maskiner til resten af verdenen.
Succesen bunder blandt andet i solide konstruktioner med høj drift sikkerhed, stabilitet, holdbarhed samt brugervenlighed af maskinerne.
Derudover bestræber vi os på til en hver tid at udføre produktionen på en tidssvarende og bæredygtig måde.

Vores ambition:
Hos PMW er det vores ambition at integrere vores kompetencer på en innovativ, tillidsfuld og værdiskabende måde til fordel for vores kunder.

Vores løfte:
Det er vores løfte at være en engageret samarbejdspartner i skabelsen af løsninger, der møder alles forventninger.

Vores adfærd:
I vores daglige arbejde stræber vi altid efter at løse opgaver effektivt, sikkert og til den aftalte tid – uanset opgavens kompleksitet. Det er derigennem vores mål, at kunder og leverandører skal opleve PMW Engineering A/S som en engageret og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.

Vi ønsker ligeledes, at vores arbejde og ansvarsfølelse overfor de mennesker, hvis liv og vilkår, vi har indflydelse på, bliver betragtet med respekt og anerkendelse af det omgivende samfund.

Med vores ambition, løfte og adfærd som fundament stræber vi efter at leve op til forventningerne om at være en ansvarsfuld samarbejdspartner for såvel kunder som leverandører.

Dette er dybt forankret i vores historie, og det er derfor vigtigt for os, at det kommer til udtryk i den måde, vi udfører vores daglige arbejde på.

Hos PMW Engineering mener vi, at vores ansvar overfor samarbejdspartnere skal være baseret på tillid. En tillid, der skabes gennem vores måde at agere på og gennem virksomhedens omdømme.

Vores samarbejdsværdier

 • Gensidig respekt 
 • Ansvar og initiativ 
 • Vi når vores mål!

Kvalitetsniveau

Hos PMW Engineering A/S anser vi et højt kvalitetsniveau som en afgørende faktor for virksomhedens position på markedet. Kvalitetsbevidsthed er derfor blevet en integreret og naturlig del af vores virksomhedskultur og adfærd, hvilket afspejles i vores kvalitetsmålsætning, der kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

 • Kunder og leverandører skal opleve PMW Engineering A/S som en engageret og kvalitetsbevidst samarbejdspartner.
 • Alle påtagede opgaver – uanset kompleksitet – skal løses effektivt, sikkert og til den aftalte tid.
 • Nuværende kunders behov prioriteres højt.

Kvalitetsmål

Som en del af vores overordnede kvalitetsmålsætning har vi et konkret kvalitetsmål, nemlig at opfylde intentionerne i henhold til DS/EN ISO 9001.

Vi stræber således efter, at de enkelte elementer, der bliver indbefattet af kvalitetshåndbogen, successivt indføres i de daglige rutiner, efterhånden som arbejdet med kvalitetshåndbogen skrider frem.

Miljømålsætning

Udover at have stor fokus på kvalitet er PMW Engineering A/S også en miljøbevidst virksomhed, der ønsker at leve op til myndighedernes, omgivelsernes og kundernes miljømæssige krav.

Vi arbejder derfor løbende med gennemførelse af miljøforbedringer, der skal sikre, at vi altid er på forkant med den miljømæssige udvikling og dermed er til så lille gene for miljøet som muligt.

Direktiver og standarder

Hos PMW Engineering A/S bygger vi maskiner der bl.a. følger de 3 nedenstående direktiver, som er de aktuelle og lovmæssige for virksomheden som maskinproducent.

 • Maskindirektivet: 2006/42/EU
 • Lavspændingsdirektivet: 2014/35/EU
 • EMC direktivet: 2014/30/EU

Standarder som vi blandt andet arbejder efter:

 • EN ISO 12100: 2011-03, Maskinsikkerhed, generelle principper.
 • EN ISO 13857: 2008-06, Maskinsikkerhed, sikkerhedsafstande.

Hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at arbejde efter andre direktiver og standarder, gør vi det.

PMW Engineering A/S er i dag ledende producent af kapselhåndtering til mejerier i Nordeuropa, og har en stigning i eksport af maskiner til resten af verdenen. Succesen er grundet de solide konstruktioner med høj drift sikkerhed, stabilitet, holdbarhed samt brugervenlighed af maskinerne.

PMW Engineering A/S bestræber sig på til en hver tid at udføre produktionen på en tidssvarende og bæredygtig måde. Al udvikling sker på baggrund af mange års erfaring, dygtige medarbejdere, eksterne specialister og underleverandører.

PMW-Engineerings logos udvikling

pmwhistory2

 

Virksomhedsinformationer

PMW ENGINEERING A/S

Stærkendevej 43 A, Vindinge

DK 4000 Roskilde

Denmark

Phone:+45 46 32 16 50

info@pmw-engineering.com